华中农业大学农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室欢迎您!

| ENGLISH

当前所在位置: 网站首页  >  科学成果  >  正文
科学成果
2018年发表SCI论文
发布人:发布时间:2020-03-15

1. Lin Da#, Hong Ping#, Zhang Siheng, Xu Weize, Jamal M, Yan Keji, Lei Yingying, Li Liang, Ruan Yijun, Fu Zhen F., Li Guoliang*, Cao Gang*, Digestion-ligation-only Hi-C is an efficient and cost-effective method for chromosome conformation capture, Nat Genet, 2018,50(5):754.

2. Hu Jun, Ma Libao, Nie Yangfan, Chen Jianwei, Zheng Wenyong, Wang Xinkai, Xie Chunlin, Zheng Zilong, Wang Zhichang, Yang Tao, Shi Min, Chen Lingli, Hou Qiliang, Niu Yaorong, Xu Xiaofan, Zhu Yuhua, Zhang Yong, Wei Hong, Yan Xianghua*, A Microbiota-Derived Bacteriocin Targets the Host to Confer Diarrhea Resistance in Early-Weaned Piglets, Cell Host Microbe, 2018,24(6):817.

3. Song Zhiyong#, Wu Yang#, Cao Qi, Wang Huajuan, Wang Xiangru, Han Heyou*, pH-Responsive, Light-Triggered on-Demand Antibiotic Release from Functional Metal-Organic Framework for Bacterial Infection Combination Therapy, Adv Funct Mater, 2018, 28(23):1800011.

4. Liu YuRong*, Delgado-Baquerizo Manuel, Bi Li, Zhu Jun, He JiZheng, Consistent responses of soil microbial taxonomic and functional attributes to mercury pollution across China, Microbiome, 2018,6:183.

5. Peng Donghai, Luo Xiaoxia, Zhang Ni, Guo Suxia, Zheng Jinshui, Chen Ling, Sun Ming*, Small RNA-mediated Cry toxin silencing allows Bacillus thuringiensis to evade Caenorhabditis elegans avoidance behavioral defenses, Nucleic Acids Res, 2018,46(1): 159-173.

6. Yang Fang, Lei Yingying, Zhou Meiling, Yao Qili, Han Yichao, Wu Xiang, Zhong Wanshun, Zhu Chenghang, Xu Weize, Tao Ran, Chen Xi, Lin Da, Rahman K, Tyagi R, Habib Z, Xiao Shaobo, Wang Dang, Yu Yang, Chen Huanchun, Fu Zhenfang, Cao Gang*, Development and application of a recombination-based library versus library high-throughput yeast two-hybrid (RLL-Y2H) screening system, Nucleic Acids Res, 2018,46(3):e17.

7. Li Weihui, Li Meng, Hu Lihua, Zhu Jingpeng, Xie Zhiwei, Chen Jiarui, He ZhengGuo*, HpoR, a novel c-di-GMP effective transcription factor, links the second messenger's regulatory function to the mycobacterial antioxidant defense, Nucleic Acids Res, 2018,46(7):3595-3611.

8. Li Weihui, Hu Lihua, Xie Zhiwei, Xu Hui, Li Meng, Cui Tao, He ZhengGuo*, Cyclic di-GMP integrates functionally divergent transcription factors into a regulation pathway for antioxidant defense, Nucleic Acids Res, 2018,46(14):7270-7283.

9. Feng Xu, Sun Mengmeng, Han Wenyuan, Liang Yunxiang, She Qunxin*, A transcriptional factor B paralog functions as an activator to DNA damage-responsive expression in archaea, Nucleic Acids Res, 2018,46(14):7085-7096.

10. Sun Mengmeng#, Feng Xu#, Liu Zhenzhen, Han Wenyuan, Liang Yunxiang* She Qunxin*, An Orc1/Cdc6 ortholog functions as a key regulator in the DNA damage response in Archaea, Nucleic Acids Res, 2018,46(13):6697-6711.

11. Han Wenyuan, Stefano Stella, Zhang Yan, Guo Tong, Karolina Sulek, Li Peng-Lundgren, Guillermo Montoya, She Qunxin*, A Type III-B Cmr effector complex catalyzes the synthesis of cyclic oligoadenylate second messengers by cooperative substrate binding, Nucleic Acids Res, 2018,46(19):10319-10330.

12. Liu Fang#, Zheng Ke#, Chen HuanChun, Liu ZhengFei*, Capping-RACE: a simple, accurate, and sensitive 5' RACE method for use in prokaryotes, Nucleic Acids Res, 2018, doi:10.1093/nar/gky739.

13. Du Ting, Liang Jiangong, Dong Nan, Lu Jian, Fu Yiying, Fang Liurong, Xiao Shaobo*, Han Heyou*, Glutathione-Capped Ag2S Nanoclusters Inhibit Coronavirus Proliferation through Blockage of Viral RNA Synthesis and Budding, ACS Appl Mater Inter, 2018,10:4369-4378.

14. Zhou Yanrong, Bai Yanli, Liu Huabing, Jiang Xiaohan, Tong Ting, Fang Liurong, Wang Dang, Ke Qiyun, Liang Jiangong*, Xiao Shaobo*, Tellurium/Bovine Serum Albumin Nanocomposites Inducing the Formation of Stress Granules in a Protein Kinase R-Dependent Manner, ACS Appl Mater Inter, 2018,10(30):25241-25251.

15. Yang G, Tang L, Gong Y, Xie J, Fu Y, Jiang D, Collinge D, Chen W, Cheng J, A cerato-platanin protein SsCP1 targets plant PR1 and contributes to virulence of Sclerotinia sclerotiorum, New Phytol, 2018,217:739-755.

16. Yu Haixiang, Xiao Aifang, Dong Ru, Fan Yuqian, Zhang Xianpeng, Liu Chao, Wang Chao, Zhu Hui, Duanmu Deqiang, Cao Yangrong*, Zhang Zhongming*, Suppression of innate immunity mediated by the CDPK-Rboh complex is required for rhizobial colonization in Medicago truncatula nodules, New Phytol, 2018,220(2):425-434.

17. Liu YuRong, Johs Alexander, Bi Li, Lu Xia, Hu HangWei, Sun Dan, He JiZheng*, Gu Baohua*, Unraveling Microbial Communities Associated with Methylmercury Production in Paddy Soils, Environ Sci Technol, 2018,52(22):13110-13118.

18. Ouyang Kai, Walker SL, Yu XiaoYing, Gao ChunHui, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Metabolism, survival, and gene expression of Pseudomonas putida to hematite nanoparticles mediated by surface-bound humic acid, Environ Sci-Nano, 2018,5(3):682-695.

19. Wu Changxian, Liu Zhengfei*, Proteomic Profiling of Sweat Exosome Suggests its Involvement in Skin Immunity, J Invest Dermatol, 2018,138:89e97.

20. Xia Xian, Wu Shijuan, Li Nuohan, Wang Dan, Zheng Shixue, Wang Gejiao*, Novel bacterial selenite reductase CsrF responsible for Se(IV) and Cr(VI) reduction that produces nanoparticles in Alishewanella sp WH16-1, J Hazard Mater, 2018,342:499-509.

21. Tang Yuanqing#, Wang Yuantao, Wang Yu, Xu Ding, Huang Yeting, Wang Dan, Wang Gejiao, Christopher Rensing, Zheng Shixue*, Novel mechanisms of selenate and selenite reduction in the obligate aerobic bacterium Comamonas testosteroni S44, J Hazard Mater, 2018,359:129-138.

22. Shi XiongYing, Zhou Gaoting, Liao Shuijiao*, Shan Shiping, Wang Gejiao, Guo Zhaohui, Immobilization of cadmium by immobilized Alishewanella sp WH16-1 with alginate-lotus seed pods in pot experiments of Cd-contaminated paddy soil, J Hazard Mater, 2018,357:431-439.

23. Wang Jieru, Zhu Xiaojie, Xiong Xuekai, Ge Pan, Liu Han, Ren Ningning, Farhan Anwar Khan, Zhou Xia, Zhang Li, Yuan Xu, Chen Xi, Chen Yingyu*, Hu Changmin, Ian D. Robertson, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Identification of potential urine proteins and microRNA biomarkers for the diagnosis of pulmonary tuberculosis patients, Emerg Microbes Infec, 2018,7:63.

24. Zhu Xinyu, Liu Shudan, Wang Xunlei, Luo Zhaochen, Shi Yuejun, Wang Dang, Peng Guiqing, Chen Huanchun, Fang Liurong*, Xiao Shaobo*, Contribution of porcine aminopeptidase N to porcine deltacoronavirus infection, Emerg Microbes Infec, 2018,7:65.

25. Peng Z, Ling L, Stratton CW, Li C, Polage CR, Wu B, Tang YW*, Advances in the diagnosis and treatment of Clostridium difficile infections, Emerg Microbes Infec, 2018,7(1):15.

26. Kashif ur Rehman, Liu Xiu, Wang Hui, Zheng Longyu*, Rashid ur Rehmane, Cheng Xiaobei, Li Qing, Li Wu, Cai Minmin, Zhang Jibin, Yu Ziniu, Effects of black soldier fly biodiesel blended with diesel fuel on combustion, performance and emission characteristics of diesel engine, Energ Convers Manage, 2018,173:489-498.

27. Sun Zhengxi, Su Chao, Yun Jinxia, Jiang Qiong, Wang Lixiang, Wang Youning, Cao Dong, Zhao Fang Zhao Qingsong, Zhang Mengchen, Zhou Bin, Zhang Lei, Kong Fanjiang*, Liu Baohui, Tong Yiping*, Li Xia*, Genetic improvement of the shoot architecture and yield in soya bean plants via the manipulation of GmmiR156b, Plant Biotechnol J, 2018,doi: 10.1111/pbi.12946.

28. Wei Xiaoqin#, Qian Wei#, Suolang Sizhu, Li Yongtao, Guo Kelei, Jin Meilin, Zhou Hongbo*, Negative Regulation of Interferon-beta Production by Alternative Splicing of Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Factor 3 in Ducks, Front Immunol, 2018,9:409.

29. Waqas Ahmed, Liu ZhengFei*, Long Non-Coding RNAs: Novel Players in Regulation of Immune Response Upon Herpesvirus Infection, Front Immunol, 2018,9:761.

30. Han Li, Fu Lei, Peng Yongbo, Zhang Anding*, Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 Signaling: Protective and Pathogenic Roles on Streptococcal Toxic-Shock-Like Syndrome Caused by Streptococcus suis, Front Immunol, 2018,9:577.

31. Deng Simin, Xu Tong, Fang Qiong, Yu Lei, Zhu Jiaqi, Chen Long, Liu Jiahui, Zhou Rui*, The Surface-Exposed Protein SntA Contributes to Complement Evasion in Zoonotic Streptococcus suis, Front Immunol, 2018,9:1063.

32. Tian Bin, Zhou Ming, Yang Yu, Yu Lan, Luo Zhaochen, Tian Dayong, Wang Ke, Cui Min, Chen Huanchun, Fu ZhenF*, Zhao Ling*, Lab-Attenuated Rabies Virus Causes Abortive Infection and Induces Cytokine Expression in Astrocytes by Activating Mitochondrial Antiviral-Signaling Protein Signaling Pathway, Front Immunol, 2018,8:2011.

33. Wang Ke, Wang Haili, Lou Wenjuan, Ma Longhuan, Li Yunchuan, Zhang Nan, Wang Chong, Li Fang, Awais M, Cao Shengbo, She Ruiping, Fu Zhen F, Cui Min*, IP-10 Promotes Blood-Brain Barrier Damage by Inducing Tumor Necrosis Factor Alpha Production in Japanese Encephalitis, Front Immunol, 2018,9:1148.

34. Ye Xu#, Pan Ting#, Wang Dang*, Fang Liurong, Ma Jun, Zhu Xinyu, Shi Yanling, Zhang Keshan, Zheng Haixue, Chen Huanchun, Li Kui, Xiao Shaobo, Foot-and-Mouth Disease Virus counteracts on internal ribosome entry site suppression by G3BP1 and inhibits G3BP1-Mediated stress granule assembly via Post-Translational Mechanisms, Front Immunol, 2018,9:1142.

35. Xia Ningbo, Zhou Taifang, Liang Xiaohan, Ye Shu, Zhao Pengfei, Yang Jichao, Zhou Yanqin, Zhao Junlong, Shen Bang*, A Lactate Fermentation Mutant of Toxoplasma Stimulates Protective Immunity Against Acute and Chronic Toxoplasmosis, Front Immunol, 2018,9:1814.

36. Wang Xiaoping, Zhao Jianqing, Cai Cong, Tang Xiaojuan, Fu Lei, Zhang Anding*, Han Li*, A Label-Free Quantitative Proteomic Analysis of Mouse Neutrophil Extracellular Trap Formation Induced by Streptococcus suis or Phorbol Myristate Acetate (PMA), Front Immunol, 2018,9:02615.

37. Ma Jing, Wu Long, Li Zhonghua, Lu Zhicheng, Yin Wenmin, Nie Axiu, Ding Fan, Wang Biru, Han Heyou*, Versatile Electrochemiluminescence Assays for PEDV Antibody Based on Rolling Circle Amplification and Ru-DNA Nanotags, Anal Chem, 2018,90:7415-7421.

38. Ramesh Bandikari, Qian Jiaxin, Ram Baskaran, Liu Ziduo*, Wu Gaobing*, Bio-affinity mediated immobilization of lipase onto magnetic cellulose nanospheres for high yield biodiesel in one time addition of methanol, Bioresource Technol, 2018,249:354-360.

39. Yang Ruicheng, Xu Bojie, Yang Bo, Fu Jiyang, Liu Lu, Amjad Nouman, Cai Aoling, Tan Chen, Chen Huanchun, Wang Xiangru*, Circular RNA Transcriptomic Analysis of Primary Human Brain Microvascular Endothelial Cells Infected with Meningitic Escherichia coli, Mol Ther-Nucl Acids, 2018,13:651-664.

40. Chen Zheng, Wang Xugang, Usama Ashraf, Zheng Bohan, Ye Jing*, Zhou Dengyuan, Zhang Hao, Song Yunfeng, Chen Huanchun, Zhao Shuhong, Cao Shengbo*, Activation of neuronal N-methyl-D-aspartate receptor plays a pivotal role in Japanese encephalitis virus-induced neuronal cell damage, J Neuroinflamm, 2018,15:238.

41. Liu WenTong#, Lv YuJin, Yang RuiCheng, Fu JiYang, Liu Lu, Wang Huan, Cao Qi, Tan Chen, Chen HuanChun, Wang XiangRu*, New insights into meningitic Escherichia coli infection of brain microvascular endothelial cells from quantitative proteomics analysis, J Neuroinflamm, 2018,15:291.

42. Chang Peixi, Li Weitian, Shi Guolin, Li Huan, Yang Xiaoqing, Xia Zechen, Ren Yuan, Li Zhiwei, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, The VraSR regulatory system contributes to virulence in Streptococcus suis via resistance to innate immune defenses, Virulence, 2018,9(1):771-782.

43. Wang Huan, Liu Lu, Cao Qi, Mao Weiting, Zhang Yage, Qu Xinyi, Cai Xuwang, Lv Yujin, Chen Huanchun, Xu Xiaojuan*, Wang Xiangru*, Haemophilus parasuis alpha-2,3-sialyltransferase-mediated lipooligosaccharide sialylation contributes to bacterial pathogenicity, Virulence, 2018,9(1):1247-1262.

44. Wang Qian#, Kang Yoon-Suk#, Abdullah Alowaifeer, Shi Kaixiang, Fan Xia, Wang Lu, Jonathan Jetter, Brian Bothner, Wang Gejiao*, Timothy R. McDermott*, Phosphate starvation response controls genes required to synthesize the phosphate analog arsenate, Environ Microbiol, 2018,20(5):1782-1793.

45. Cai MM, Ma ST, Hu RQ, Tomberlin JK, Thomashow LS, Zheng LY, Li W, Yu ZN, Zhang JB*, Rapidly mitigating antibiotic resistant risks in chicken manure by Hermetia illucens bioconversion with intestinal microflora, Environ Microbiol, 2018,20(11):4051-4062.

46. Wang Li, Luo Xuesong, Liao Hao, Chen Wenli*, Wei Dan, Cai Peng, Huang Qiaoyun*, Ureolytic microbial community is modulated by fertilization regimes and particle-size fractions in a Black soil of Northeastern China, Soil Biol Biochem, 2018,116:171-178.

47. Han Shun, Zeng Luyang, Luo Xuesong, Xiong Xiang, Wen Shilin, Wang Boren, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, Shifts in Nitrobacter- and Nitrospira-like nitrite-oxidizing bacterial communities under long-term fertilization practices, Soil Biol Biochem, 2018,124:118-125.

48. Han Shun, Xiong Xiang, Luo Xuesong, Zeng Luyang, Wei Dan, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, Fertilization rather than aggregate size fractions shape the nitrite-oxidizing microbial community in a Mollisol, Soil Biol Biochem, 2018,124:179-183.

49. Liu Feng#, Li Jinquan#, Yan Kang, Li Huan, Sun Chengfeng, Zhang Shuo, Yuan Fangyan, Wang Xiangru, Tan Chen, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, Binding of Fibronectin to SsPepO Facilitates the Development of Streptococcus suis Meningitis, J Infect Dis, 2018,217(6):973-982.

50. Zhao Lu, Lu Zhigang, He Xin, Mughal Mudassar N, Fang Rui, Zhou Yanqin, Zhao Junlong, Gasser Robin B, Grevelding Christoph G, Ye Qing*, Hu Min*, Serine/threonine protein phosphatase 1 (PP1) controls growth and reproduction in Schistosoma japonicum, Faseb J, 2018,32(12):6626-6642.

51. Shi Kaixiang, Wang Qian, Fan Xia, Wang Gejiao*, Proteomics and genetic analyses reveal the effects of arsenite oxidation on metabolic pathways and the roles of AioR in Agrobacterium tumefaciens GW4, Environ Pollut, 2018,235:700-709.

52. Li Qi, Du Huihui, Chen Wenli*, Hao Jialong, Huang Qiaoyun*, Cai Peng, Feng Xionghan, Aging shapes the distribution of copper in soil aggregate size fractions, Environ Pollut, 2018,233:569-576.

53. Cai Minmin, Ma Shiteng, Hu Ruiqi, Jeffery K. Tomberlin, Yu Chan, Huang Yongping, Zhan Shuai, Li Wu, Zheng Longyu, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Systematic characterization and proposed pathway of tetracycline degradation in solid waste treatment by Hermetia illucens with intestinal microbiota, Environ Pollut, 2018,242:634e642.

54. Cai Peng*, Liu Xing, Ji Dandan, Yang Shanshan, Walker Sharon L, Wu Yichao, Gao Chunhui, Huang Qiaoyun, Impact of soil clay minerals on growth, biofilm formation, and virulence gene expression of Escherichia coli O157:H7, Environ Pollut, 2018,243:953-960.

55. Ding WL, Hou YN, Tan ZZ, Jiang SP, Miao D, Losi A, Gartner W, Scheer H, Zhao KH*, Far-red acclimating cyanobacterium as versatile source for bright fluorescent biomarkers, BBA-Mol Cell Res, 2018,1865(11):1649-1656.

56. Guo Tong, Han Wenyuan*, She Qunxin*, Tolerance of Sulfolobus SMV1 virus to the immunity of I-A and III-B CRISPR-Cas systems in Sulfolobus islandicus, RNA Biol, 2018, doi.org/10.1080/15476286.2018.1460993.

57. Wu Long, Deng Jiamin, Tan Xuecai, Yin Wenmin, Ding Fan, Han Heyou*, Ratiometric fluorescence sensor for the sensitive detection of Bacillus thuringiensis transgenic sequence based on silica coated supermagnetic nanoparticles and quantum dots, Sensor Actuat B-Chem, 2018,254:206-213.

58. Xia Miaomiao#, Li Zheng#, Chen Yingyu#, Xiang Yuqiang, Yang Li, Zhao Xiangwei, Guo Aizhen, Chen Huanchun, Tan Chen*, Hu Yonggang*, Protein self-assembly via Zr4+ions on spore-based microspheres for immunoassays, Sensors and Actuators B, 2018,254:166-176.

59. Cai Zhaohui, Yao Zhichao, Li Yushan, Xi Zhiyong, Kostas Bourtzis, Zhao Zheng, Bai Shuai, Zhang Hongyu*, Intestinal probiotics restore the ecological fitness decline of Bactrocera dorsalis by irradiation, Evol Appl, 2018,11(10):1946-1963.

60. Tao Ran, Fang Liurong, Bai Dongcheng, Ke Wenting, Zhou Yanrong, Wang Dang, Xiao Shaobo*, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Nonstructural Protein 4 Cleaves Porcine DCP1a To Attenuate Its Antiviral Activity, J Immunol, 2018,201(8):2345-2353.

61.  Liao Hao, Zhang Yuchen, Zuo Qinyan, Du Binbin, Chen Wenli*, Wei Dan, Huang Qiaoyun*, Contrasting responses of bacterial and fungal communities to aggregate-size fractions and long-term fertilizations in soils of northeastern China, Sci Total Environ, 2018,635:784-792.

62.  Lin Di, Cai Peng*, Peacock Caroline L, Wu Yichao, Gao Chunhui, Peng Wanxi, Huang Qiaoyun, Liang Wei, Towards a better understanding of the aggregation mechanisms of iron (hydr) oxide nanoparticles interacting with extracellular polymeric substances: Role of pH and electrolyte solution, Sci Total Environ, 2018,645:372-379.

63.  Zheng Dehong, Xue Bingbing, Shao Yanan, Yu Haoquan, Yao Xiaoyan, Ruan Lifang*, Activation of PhoBR under phosphate-rich conditions reduces the virulence of Xanthomonas oryzae pv. Oryzae, Mol Plant Pathol, 2018,19(9):2066-2076.

64.  Li Huan#, Liu Feng#, Peng Wei, Yan Kang, Zhao Haixu, Liu Ting, Cheng Hui, Chang Peixi, Yuan Fangyan, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, The CpxA/CpxR Two-Component System Affects Biofilm Formation and Virulence in Actinobacillus pleuropneumoniae, Front Cell Infect Mi, 2018,8:72.

65.  Hua Kexin, Li Yangjie, Zhou Hufeng, Hu Xueying, Chen Yushan, He Rongrong, Luo Rui, Zhou Rui, Bi Dingren, Jin Hui*, Haemophilus parasuis Infection Disrupts Adherens Junctions and Initializes EMT Dependent on Canonical Wnt/beta - Catenin Signaling Pathway, Front Cell Infect Mi, 2018,8:324.

66.  Zhang Zhen, Liu Jin, Fan Jin, Wang Zhiyong, Li Lin*, Detection of catechol using an electrochemical biosensor based on engineered Escherichia coli cells that surface-display laccase, Anal Chim Acta, 2018,1009:65-72.

67.  Yan Ling, Tang Qing, Guan Zeyuan, Pei Kai, Zou Tingting*, He Jin*, Structural insights into operator recognition by BioQ in the Mycobacterium smegmatis biotin synthesis pathway, BBA-Gen Subjects, 2018,1862(9):1843-1851.

68.  Lei Zhixin#, Liu Qianying#, Zhu Qianqian, Yang Bing, Haseeb Khaliq, Sun Ao, Qi Yi, Gopi Krishna Moku, Su Yafan, Wang Jiawei, Cao Jiyue*, He Qigai*, Comparative pharmacokinetics and preliminary pharmacodynamics evaluation of Piscidin 1 against PRV and PEDV in rats, Front Chem, 2018,6:244.

69.  Li Yali#, Chen Liang#, Liu Yangyang, Zhang Yong, Liang Yunxiang, Mei Yuxia*, Anti-inflammatory effects in a mouse osteoarthritis model of a mixture of glucosamine and chitooligosaccharides produced by bi-enzyme single-step hydrolysis, Sci Rep, 2018,8:5624.

70.  Xu Ding, Yang Lichen, Wang Yu, Wang Gejiao, Christopher Rensing, Zheng Shixue*, Proteins enriched in charged amino acids control the formation and stabilization of selenium nanoparticles in Comamonas testosteroni S44, Sci Rep, 2018,8:4766.

71. Yan Qiqi#, Wang Lixiang#, Li Xia*, GmBEHL1, a BES1/BZR1 family protein, negatively regulates soybean nodulation, Sci Rep, 2018,8:7614.

72. Qiao Hongxing, Zhang Xiaojing, Shi Hongtao, Song Yuzhen, Bian Chuanzhou, Guo Aizhen*, Assessment of the physicochemical properties and bacterial composition of Lactobacillus plantarum and Enterococcus faecium-fermented Astragalus membranaceus using single molecule, real-time sequencing technology, Sci Rep, 2018,8:11862.

73. Xia Ningbo, Yang Jichao, Ye shu, Zhang Lihong, Zhou Yanqin, Zhao Junlong, Sibley L. David, Shen Bang, Functional analysis of Toxoplasma lactate dehydrogenases suggests critical roles of lactate fermentation for parasite growth in vivo, Cell Microbiol, 2018,20:e12794.

74. Liu M, Yang S, Zheng C, Luo X, Bei W, Cai P*, Binding to type I collagen is essential for the infectivity of Vibrio parahaemolyticus to host cells, Cell Microbiol, 2018,20(9):e12856.

75. Ren Min#, Zhang Zhufeng#, Wang Xuelian, Zhou Zhiwei, Chen Dong, Zeng Hui, Zhao Shumiao, Chen Lingling, Hu Yuanliang, Zhang Changyi, Liang Yunxiang, She Qunxin, Zhang Yi, Peng Nan*, Diversity and Contributions to Nitrogen Cycling and Carbon Fixation of Soil Salinity Shaped Microbial Communitiesin Tarim Basin, Front Microbiol, 2018,9:431.

76. Zhai Yile, Shao Zongze, Cai Minmin, Zheng Longyu, Li Guangyu, Huang Dian, Cheng Wanli, Linda S. Thomashow, David M. Weller, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Multiple Modes of Nematode Control by Volatiles of Pseudomonas putida 1A00316 from Antarctic Soil against Meloidogyne incognita, Front Microbiol, 2018,9:253.

77. Lin Xian#, Yu Shiman#, Guo Kelei, Sun Xin, Yi Haiming, Jin Meilin*, Reassortant H5N1 Avian Influenza Virus Bearing PB2 Gene From a 2009 Pandemic H1N1 Exhibits Increased Pathogenicity in Mice, Front Microbiol, 2018,9:631.

78. Hu Jun, Chen Lingli, Zheng Wenyong, Shi Min, Liu Liu, Xie Chunlin, Wang Xinkai, Niu Yaorong, Hou Qiliang, Xu Xiaofan, Xu Baoyang, Tang Yimei, Zhou Shuyi, Yan Yiqin, Yang Tao, Ma Libao, Yan Xianghua*, Lactobacillus frumenti Facilitates Intestinal Epithelial Barrier Function Maintenance in Early-Weaned Piglets, Front Microbiol, 2018,9:897.

79. Han Shun, Li Xiang, Luo Xuesong, Wen Shilin, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, Nitrite-Oxidizing Bacteria Community Composition and Diversity Are Influenced by Fertilizer Regimes, but Are Independent of the Soil Aggregate in Acidic Subtropical Red Soil, Front Microbiol, 2018,9:885.

80. Zeng Wenping, Wang Jie, Wang Ying, Lin Jing, Fu Yanping, Xie Jiatao, Jiang Daohong, Chen Tao, Liu Huiquan, Cheng Jiasen*, Dicer-Like Proteins Regulate Sexual Development via the Biogenesis of Perithecium-Specific MicroRNAs in a Plant Pathogenic Fungus Fusarium graminearum, Front Microbiol, 2018,9:818.

81. Fu Yang, Yu Zhaoqing, Liu Shu, Chen Bo, Zhu Li, Li Zhou, Chou ShanHo, He Jin*, C-di-GMP regulates various phenotypes and insecticidal activity of Gram-positive Bacillus thuringiensis, Front Microbiol, 2018,9:45.

82. Xu Zhongmin#, Chen Bo#, Zhang Qiang, Liu Liang, Zhang Anding, Yang Yujie, Huang Kaisong, Yan Shuxian, Yu Junping, Sun Xiaomei, Jin Meilin*, Streptococcus suis 2 Transcriptional Regulator TstS Stimulates Cytokine Production and Bacteremia to Promote Streptococcal Toxic Shock-Like Syndrome, Front Microbiol, 2018,9:1309.

83. Peng Z, Liang W, Wang F, Xu Z, Xie Z, Lian Z, Hua L, Zhou R, Chen H, Wu B*, Genetic and Phylogenetic Characteristics of Pasteurella multocida Isolates From Different Host Species, Front Microbiol, 2018,9:1408.

84. Chen Y, Sun E, Yang L, Song J, Wu B*, Therapeutic Application of Bacteriophage PHB02 and its Putative Depolymerase Against Pasteurella multocida Capsular Type A in Mice, Front Microbiol, 2018,9:1678.

85. Mu Fan, Xie Jiatao, Cheng Shufen, You Peiming, Martin J. Barbetti, Jia Jichun, Wang Qianqian, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Chen Tao, Jiang Daohong*, Virome Characterization of a Collection of Sclerotinia sclerotiorum from Australia, Front Microbiol, 2018,8:2540.

86. Xia Xian, Wu Shijuan, Li Liqiong, Xu Biao, Wang Gejiao*, The Cytochrome bd Complex Is Essential for Chromate and Sulfide Resistance and Is Regulated by a GbsR-Type Regulator, CydE, in Alishewanella Sp. WH16-1, Front Microbiol, 2018,9:1849.

87. Shakeel Q, Lyu Ang, Zhang Jing, Wu Mingde, Li Guoqing, Hsiang T, Yang Long*, Biocontrol of Aspergillus flavus on Peanut Kernels Using Streptomyces yansingensis 3-10, Front Microbiol, 2018,9:1049.

88. Hu Jun#, Chen Lingli#, Tang Yimei, Xie Chunlin, Xu Baoyang, Shi Min, Zheng Wenyong, Zhou Shuyi, Wang Xinkai, Liu Liu, Yan Yiqin, Yang Tao, Niu Yaorong, Hou Qiliang, Xu Xiaofan, Yan Xianghua*, Standardized Preparation for Fecal Microbiota Transplantation in Pigs , Front Microbiol, 2018,9:1328.

89. Zhai Lifeng, Zhang Meixin, Hong Ni, Xiao Feng, Fu Min, Xiang Jun, Wang Guoping*, Identification and Characterization of a Novel Hepta-Segmented dsRNA Virus From the Phytopathogenic Fungus Colletotrichum fructicola, Front Microbiol, 2018,9:754.

90. Yang Jing, Wang Luyao, Xu Dongmei, Tang Ding, Li Senyang, Du Fen, Wang Lixia, Zhao Junlong, Fang Rui*, Risk Assessment of Etanercept in Mice Chronically Infected With Toxoplasma gondii, Front Microbiol, 2018,9:2822.

91. Luo Chenwei, Zhao Huizhang, Yang Xiaoxiang, Qiang Cuicui, Cheng Jiasen, Xie Jiatao, Chen Tao, Jiang Daohong, Fu Yanping*, Functional Analysis of the Melanin-Associated Gene CmMR1 in Coniothyrium minitans, Front Microbiol, 2018,9:2658.

92. Yang W, Ruan L, Tao J, Peng D, Zheng J, Sun M*, Single Amino Acid Substitution in Homogentisate Dioxygenase Affects Melanin Production in Bacillus thuringiensis, Front Microbiol, 2018,9:2242.

93. Hu Jun#, Ma Libao#, Zheng Wenyong, Nie Yangfan, Yan Xianghua*, Lactobacillus gasseri LA39 Activates the Oxidative Phosphorylation Pathway in Porcine Intestinal Epithelial Cells, Front Microbiol, 2018,9:3025.

94. Qu Chenchen, Du Huihui, Ma Mingkai, Chen Wenli*, Cai Peng, Huang Qiaoyun*, Pb sorption on montmorillonite-bacteria composites: A combination study by XAFS, ITC and SCM, Chemosphere, 2018,200:427-436.

95. Lan Lijuan, Zheng Bingjie, Zhang Yao, Hu Yonggang*, Rapid and effective removal of As(III) and As(V) using spore@Ti4+ microspheres, Chemosphere, 2018,206:742-749.

96. Qu Chenchen, Ma Mingkai, Chen Wenli*, Cai Peng, Yu XiaoYing, Feng Xionghan, Huang Qiaoyun*, Modeling of Cd adsorption to goethite-bacteria composites, Chemosphere, 2018,193:943-950.

97. Du Huihui, PeacocK CL*, Chen Wenli, Huang Qiaoyun*, Binding of Cd by ferrihydrite organo-mineral composites: Implications for Cd mobility and fate in natural and contaminated environments, Chemosphere, 2018,207:404-412.

98. Wu Yichao, Jing Xinxin, Gao Chunhui, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Recent advances in microbial electrochemical system for soil bioremediation, Chemosphere, 2018,211:156-163.

99. Xiao Xiaopeng, Lorenzo Mazza, Yu Yongqiang, Cai Minmin, Zheng Longyu, Jeffery K. Tomberlin, Jeffrey Yu, Arnold van Huis, Yu Ziniu, Salvatore Fasulo, Zhang Jibin*, Efficient co-conversion process of chicken manure into protein feed and organic fertilizer by Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomyidae) larvae and functional bacteria, J Environ Manage, 2018,217:668-676.

100. Li Wu, Li Qing, Wang YuanYuan, Zheng Longyu, Zhang Yanlin, Yu Ziniu, Chen Huanchun, Zhang Jibin*, Efficient bioconversion of organic wastes to value-added chemicals by soaking, black soldier fly (Hermetia illucens L.) and anaerobic fermentation, J Environ Manage, 2018,227:267-276.

101. Lei Zhixin, Liu Qianying, Ying Bing, Haseeb Khaliq, Saeed Ahmed, Fan Bowen, Cao Jiyue*, He Qigai*, Evaluation of Marbofloxacin in Beagle Dogs After Oral Dosing: Preclinical Safety Evaluation and Comparative Pharmacokinetics of Two Different Tablets, Front Pharmacol, 2018,9:306.

102. Lei Zhixin, Liu Qianying, Yang Shuaike, Yang Bing, Haseeb Khaliq, Li Kun, Saeed Ahmed, Abdul Sajid, Zhang Bingzhou, Chen Pin, Qiu Yinsheng*, Cao Jiyue*, He Qigai*, PK-PD Integration Modeling and Cutoff Value of Florfenicol against Streptococcus suis in Pigs, Front Pharmacol, 2018,9:2.

103. Lei Zhixin, Liu Qianying, Qi Yi, Yang Bing, Khaliq H, Xiong Jincheng, Moku GK, Ahmed S, Li Kun, Zhang Hui, Zhang Wenqiu, Cao Jiyue*, He Qigai*, Optimal Regimens and Cutoff Evaluation of Tildipirosin Against Pasteurella multocida, Front Pharmacol, 2018,9:765.

104. Yang Jing, Li Senyang, Wang Luyao, Zhao Junlong, Fang Rui*, Ginsenoside Rg3 Attenuates Lipopolysaccharide-Induced Acute Lung Injury via MerTK-Dependent Activation of the PI3K/AKT/mTOR Pathway, Front Pharmacol, 2018,9:850.

105. Cai Peng*, Lin Di, Peacock CL, Peng Wanxi, Huang Qiaoyun, EPS adsorption to goethite: Molecular level adsorption mechanisms using 2D correlation spectroscopy, Chem Geol, 2018,494:127-135.

106. Zhang Weiqing, Zhong Huan, Lu Hui, Zhang Yuxiang, Deng Xuan, Huang Kaiyao, Duanmu Deqiang*, Characterization of Ferredoxin-Dependent Biliverdin Reductase PCYA1 Reveals the Dual Function in Retrograde Bilin Biosynthesis and Interaction with Light-Dependent Protochlorophyllide Oxidoreductase LPOR in Chlamydomonas reinhardtii, Front Plant Sci, 2018,9:676.

107. Li Hao, Chen Mengxiao, Duan Liujian, Zhang Tingting, Cao Yangrong, Zhang Zhongming*, Domain Swap Approach Reveals the Critical Roles of Different Domains of SYMRK in Root Nodule Symbiosis in Lotus japonicus, Front Plant Sci, 2018,9:697.

108. Zou Geng, Zhou Jianwei, Xiao Ran, Zhang Liangsheng, Cheng Yuting, Jin Hui, Li Lu, Zhang Lijun, Wu Bin, Qian Ping, Li Shaowen, Ren Lixin, Wang Jinhong, Oshota O, Hernandez-Garcia J, Wileman TM, Bentley S, Weinert L, Maskell DJ, Tucker AW*, Zhou Rui*, Effects of Environmental and Management-Associated Factors on Prevalence and Diversity of Streptococcus suis in Clinically Healthy Pig Herds in China and the United Kingdom, Appl Environ Microb, 2018,84(8):e02590-17.

109. Muhammad Sajid, Geng Ce, Li Miaomiao, Wang Yueying, Liu Hualin, Zheng Jinshui, Peng Donghai, Sun Ming*, Whole genomic analysis of Bacillus thuringiensis revealing partial genes as a source of novel Cry toxins, Appl Environ Microb, 2018,84:e00277-18.

110. Xiao Yujie, Zhu Wenjing, Liu Huizhong, Nie Hailing, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, FinR Regulates Expression of nicC and nicX Operons, Involved in Nicotinic Acid Degradation in Pseudomonas putida KT2440, Appl Environ Microb, 2018,84(20):e01210-18.

111. Sajid Muhammad, Geng Ce, Li Miaomiao, Wang Yueying, Liu Hualin, Zheng Jinshui, Peng Donghai, Sun Ming*, Whole-Genome Analysis of Bacillus thuringiensis Revealing Partial Genes as a Source of Novel Cry Toxins, Appl Environ Microb, 2018,84(14):e00277-18.

112. Shi Kaixiang, Li Chan, Christopher Rensing, Dai Xingli, Fan Xia, Wang Gejiao*, Efflux Transporter ArsK Is Responsible for Bacterial Resistance to Arsenite, Antimonite, Trivalent Roxarsone, and Methylarsenite, Appl Environ Microb, 2018,84(24):e01842-18.

113. Bi Kai, Chen Tao, He Zhangchao, Gao Zhixiao, Zhao Ying, Fu Yanping, Cheng Jiasen, Xie Jiatao, Jiang Daohong*, Proto-oncogenes in a eukaryotic unicellular organism play essential roles in plasmodial growth in host cells, BMC Genomics, 2018,19:881.

114. Zheng Anjun#, Shi Yuejun#, Shen Zhou, Wang Gang, Shi Jiale, Xiong Qiqi, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Fu ZhenF, Peng Guiqing*, Insight into the evolution of nidovirus endoribonuclease based on the finding that nsp15 from porcine Deltacoronavirus functions as a dimer, J Biol Chem, 2018,293(31):12054-12067.

115. Zhu Chen, Liu Yu, Hu Lihua, Yang Min*, He ZhengGuo*, Molecular mechanism of the synergistic activity of ethambutol and isoniazid against Mycobacterium tuberculosis, J Biol Chem, 2018,293(43):16741-16750.

116. He Q, Tang QY, Sun YF, Zhou M, Gartner W, Zhao KH*, Chromophorylation of cyanobacteriochrome Slr1393 from Synechocystis sp PCC 6803 is regulated by protein Slr2111 through allosteric interaction, J Biol Chem, 2018,293(46):17705-17715.

117. Ren Ningning, Jinli Jingfang, Chen Yingyu*, Zhou Xia, Wang Jieru, Ge Pan, Farhan Anwar Khan, Zhang Li, Hu Changmin, Ian D. Robertson, Chen Huanchun, Guo Aizhen*, Identification of new diagnostic biomarkers for Mycobacterium tuberculosis and the potential application in the serodiagnosis of human tuberculosis, Microb Biotechnol, 2018,11(5):893-904.

118. Huang Dian, Shao ZongZe, Yu Yi, Cai MinMin, Zheng LongYu, Yu GuangYu, Yu ZiNiu, Yi XianFeng, Zhang JiBin*, Hao FuHua*, Identification, Characteristics and Mechanism of 1-Deoxy-N-acetylglucosamine from Deep-Sea Virgibacillus dokdonensis MCCC 1A00493, Mar Drugs, 2018,16(2):52.

119. Cui Tao, Cang Huaixing, Yang Baoqiang, He ZhengGuo*, Cyclic Dimeric Guanosine Monophosphate: Activation and Inhibition of Innate Immune Response, J Innate Immun, 2018, DOI:10.1159/000492679.

120. Shen Zhou, Ye Gang, Deng Feng, Wang Gang, Cui Min, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Fu ZhenF, Peng Guiqing*, Structural basis for the inhibition of host gene expression by porcine epidemic diarrhea virus nsp1, J Virol, 2018,92(5):e01896-17.

121. Wang Ting, Fang Liurong, Zhao Fuwei, Wang Dang, Xiao Shaobo*, Exosomes Mediate Intercellular Transmission of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, J Virol 2018,92(4):e01734-17.

122. Fang Puxian, Fang Liurong, Ren Jie, Hong Yingying, Liu Xiaorong, Zhao Yunyang, Wang Dang, Peng Guiqing, Xiao Shaobo*, Porcine Deltacoronavirus Accessory Protein NS6 Antagonizes Interferon Beta Production by Interfering with the Binding of RIG-I/MDA5 to Double-Stranded RNA, J Virol, 2018,92(15):e00712-18.

123. Li Yang, Fang Liurong*, Zhou Yanrong, Tao Ran, Wang Dang, Xiao Shaobo*, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Infection Induces both eIF2 alpha Phosphorylation-Dependent and -Independent Host Translation Shutoff, J Virol, 2018,92(16):e00600-18.

124. Yang Cha#, Liu Xiaokun#, Gao Qingxia, Cheng Tailang, Xiao Rong, Ming Fan, Zhang Shishuo, Jin Meilin, Chen Huanchun, Ma Wenjun*, Zhou Hongbo*, The nucleolar protein LYAR facilitates ribonucleoprotein assembly of influenza A virus, J Virol, 2018,92(23):e01042-18.

125. Zeng Zhe#, Deng Feng#, Shi Ke, Ye Gang, Wang Gang, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Fu Zhenfang, Peng Guiqing*, Dimerization of Coronavirus nsp9 with Diverse Modes Enhances Its Nucleic Acid Binding Affinity, J Virol, 2018,92(17):e00692-18.

126. Luo Gao, Zhu Xiongfei, Lv Yang, Lv Bomin, Fang Jin'e, Cao Shengbo, Chen Huanchun, Peng Guiqing, Song Yunfeng*, Crystal Structure of the Dimerized N Terminus of Porcine Circovirus Type 2 Replicase Protein Reveals a Novel Antiviral Interface, J Virol, 2018,92(18):e00724-18.

127. Shang Jun, Hu Ben, Wang Junmei, Zhu Feng, Kang Yu, Li Dan, Sun Huiyong, Kong DeXin*, Hou Tingjun*, Cheminformatic Insight into the Differences between Terrestrial and Marine Originated Natural Products, J Chem Inf Model, 2018,58:1182-1193.

128. Pan Ming, Li Mingjun, Li Longjiao, Song Yongle, Hou Lun, Zhao Junlong, Shen Bang*, Identification of Novel Dense-Granule Proteins in Toxoplasma gondii by Two Proximity-Based Biotinylation Approaches, J Proteome Res, 2018, DOI:10.1021/acs.jproteome. 8b00626.

129. Ke Mengmeng, Ramesh Bandikari, Hang Yian, Liu Ziduo*, Engineering and characterization of a novel low temperature active and thermo stable esterase from marine Enterobacter cloacae, Int J Biol Macromol, 2018,118:304-310.

130. Kumar Ashok, Wu Gaobing, Liu Ziduo*, Synthesis and characterization of cross linked enzyme aggregates of serine hydroxyl methyltransferase from Idiomerina leihiensis, Int J Biol Macromol, 2018,117:683-690.

131. Kumar Ashok, Wu Gaobing, Wu Zuo, Kumar Narendra, Liu Ziduo*, Improved catalytic properties of a serine hydroxymethyl transferase from Idiomarina loihiensis by site directed mutagenesis, Int J Biol Macromol, 2018,117:1216-1223.

132. Baskaran Ram*, Bandikari Ramesh, Zuo Wu, Qian Jiaxin, Liu Ziduo*, Enhanced thermostability of halo-tolerant glutaminase from Bacillus licheniformis ATCC 14580 by immobilization onto nano magnetic cellulose sheet and its application in production of glutamic acid, Int J Biol Macromol, 2018,119:1256-1263.

133. Zhang Yutian, Wang Zhuo, Li Diying, Zang Wanting, Zhu Hai, Wu Pengyu, Mei Yuxia*, Liang Yunxiang*, A polysaccharide from Antrodia cinnamomea mycelia exerts antitumor activity through blocking of TOP1/TDP1-mediated DNA repair pathway, Int J Biol Macromol, 2018,120:1551-1560.

134. Chen Xi, Huang Jing, Zhu Hongmei, Guo Yongpeng, Farhan Anwar Khan, Harish Menghwar, Zhao Gang, Guo Aizhen*, P27 (MBOV_RS03440) is a novel fibronectin binding adhesin of Mycoplasma bovis, Int J Med Microbiol, 2018,308(7):848-857.

135. Abdul Manan, Zahoor Ahmad Bazai, Jin Fan, Huafu Yu, Lin Li*, The Nif3-family protein YqfO03 from Pseudomonas syringae MB03 has multiple nematicidal activities against Caenorhabditis elegans and Meloidogyne incognita, Int J Mol Sci, 2018,19:3915.

136. Xia Xian, Zhou Zijie, Wu Shijuan, Wang Dan, Zheng Shixue, Wang Gejiao*, Adsorption Removal of Multiple Dyes Using Biogenic Selenium Nanoparticles from an Escherichia coli Strain Overexpressed Selenite Reductase CsrF, Nanomaterials, 2018,8:234.

137. He Li, Robin B. Gasser*, Pasi K. Korhonen, Di Wenda, Li Fangfang, Zhang Hongrun, Li Facai, Zhou Yanqin, Fang Rui, Zhao Junlong, Hu Min*, A TGF-beta type I receptor-like molecule with a key functional role in Haemonchus contortus development, Int J Parasitol, 2018,48:1023-1033.

138. Li Zhonghua, Zeng Wei, Ye Shiyi, Lv Jian, Nie Axiu, Zhang Bingzhou, Sun Yumei, Han Heyou, He Qigai*, Cellular hnRNP A1 Interacts with Nucleocapsid Protein of Porcine Epidemic Diarrhea Virus and Impairs Viral Replication, Viruses-Basel, 2018,10(3):127.

139. Muhammad Rizwan Hamid, Xie Jiatao, Wu Songsong, Shahzeen Kanwal Maria, Zheng Dan, Abdoulaye Assane Hamidou, Wang Qihua, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Jiang Daohong*, A Novel Deltaflexivirus that Infects the Plant Fungal Pathogen, Sclerotinia sclerotiorum, Can Be Transmitted Among Host Vegetative Incompatible Strains, Viruses-Basel, 2018, 10 (6):295.

140. Hao Fangmin, Ding Ting, Wu Mingde*, Zhang Jing, Yang Long, Chen Weidong, Li Guoqing, Two Novel Hypovirulence-Associated Mycoviruses in the Phytopathogenic Fungus Botrytis cinerea: Molecular Characterization and Suppression of Infection Cushion Formation, Viruses-Basel, 2018,10(5):254.

141. Hao Fangmin, Wu Mingde*, Li Guoqing, Molecular Characterization and Geographic Distribution of a Mymonavirus in the Population of Botrytis cinereal, Viruses-Basel, 2018,10:432.

142. Guo Nan#, Zhang Bingzhou#, Hu Han, Ye Shiyi, Chen Fangzhou, Li Zhonghua, Chen Pin, Wang Chunmei, He Qigai*, Caerin1.1 Suppresses the Growth of Porcine Epidemic Diarrhea Virus In Vitro via Direct Binding to the Virus, Viruses-Basel, 2018,10(9):507.

143. Yang Dan, Wu Mingde, Zhang Jing, Chen Weidong, Li Guoqing, Yang Long*, Sclerotinia minor Endornavirus 1, a Novel Pathogenicity Debilitation-Associated Mycovirus with a Wide Spectrum of Horizontal Transmissibility, Viruses-Basel, 2018,10(11):589.

144. Zhang Huan, Fang Liurong*, Zhu Xinyu, Wang Dang, Xiao Shaobo, Global analysis of ubiquitome in PRRSV-infected pulmonary alveolar macrophages, J Proteomics, 2018,184:16-24.

145. Gao ChunHui, Zhang Ming, Wu Yichao, Huang Qiaoyun, Cai Peng*, Divergent Influence to a Pathogen Invader by Resident Bacteria with Different Social Interactions, Microb ecol, 2018,DOI:10.1007/s00248-018-1207-z.

146. Zhang Yutian, Li Diying, Wang Zhuo, Zang Wanting, Rao Pan, Liang Yunxiang, Mei Yuxia*, Alpha-terpineol affects synthesis and antitumor activity of triterpenoids from Antrodia cinnamomea mycelia in solid-state culture, Food Funct, 2018,9(12):6518-6526.

147. Hu Jialing, Zhang Hua, Zhou Si, Li Weihui, He ZhengGuo*, Characterization of a novel regulatory pathway for mannitol metabolism and its coordination with biofilm formation in Mycobacterium smegmatis, J Genet Genomics, 2018,45(9):477-488.

148. Peng Donghai, Wan Danfeng, Cheng Chunsheng, Ye Xiaobo, Sun Ming*, Nematode-specific cadherin CDH-8 acts as a receptor for Cry5B toxin in Caenorhabditis elegans, Appl Microbiol Biot , 2018,102(8):3663-3673.

149. Xu Jiali, Zhang Nian, Cao Manman, Ren Sujing, Zeng Ting, Qin Minglu, Zhao Xigong, Yuan Fangyan, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, Identification of Three Type II Toxin-Antitoxin Systems in Streptococcus suis Serotype 2, Toxins, 2018,10:467.

150. Chen Na#, Zhu Pei#, Du Ting, Han Kai, Wang Dang, Ye Jianfeng, Xiao Shaobo*, Ye Xiaozhou*, Wang Yun, Preparation of Modified Konjac Glucomannan Nanoparticles and their Application as Vaccine Adjuvants to Promote Ovalbumin-Induced Immune Response in Mice, Pharm Res, 2018,35:105.

151. Cai Kai, Yin Jun, Chao Hongmin, Ren Yaping, Jin Liping, Cao Yangrong, Duanmu Deqiang*, Zhang Zhongming*, A C3HC4-type RING finger protein regulates rhizobial infection and nodule organogenesis in Lotus japonicus, J Integr Plant Biol, 2018,60(9):878-896.

152. Liu Wanquan, Tan Meifang, Zhang Chunyan, Xu Zhuofei, Li Lu*, Zhou Rui*, Functional characterization of murB-porABCD operon for polyamine uptake and peptidoglycan synthesis in Streptococcus suis, Microbiol Res, 2018,207:177-187.

153. Zheng Chengkun, Li Lingzhi, Ge Haojie, Meng Hongmei, Li Yang, Bei Weicheng*, Zhou Xiaohui*, Role of two-component regulatory systems in the virulence of Streptococcus suis, Microbiol Res, 2018,214:123-128.

154. Zheng Dehong, Zeng Zhiyong, Xue Bingbing, Deng Yaoyao, Sun Ming, Tang YaJie, Ruan Lifang*, Bacillus thuringiensis produces the lipopeptide thumolycin to antagonize microbes and nematodes, Microbiol Res, 2018,215:22-28.

155. Cao Qi#, Feng Fenfen#, Wang Huan, Xu Xiaojuan, Chen Huanchun, Cai Xuwang*, Wang Xiangru*, Haemophilus parasuis CpxRA two-component system confers bacterial tolerance to environmental stresses and macrolide resistance, Microbiol Res, 2018,206:177-185.

156. Zhou Yingjun, Li Na, Yang Jingyi, Yang Long, Wu Mingde, Chen Weidong, Li Guoqing, Zhang Jing*, Contrast Between Orange- and Black-Colored Sclerotial Isolates of Botrytis cinerea: Melanogenesis and Ecological Fitness, Plant Dis, 2018,102(2):428-436.

157. Luo T, Cai X, Li G, Yang L*, First Report of Leptosphaeria biglobosa Causing Blackleg on Broccoli (Brassica oleracea var. italica) in Central China, Plant Dis, 2018,102(6):1178.

158. Zhou Kang, Yu Chuan, Wu Mingde*, Cai Xiang, Li Guoqing, First Report of Leptosphaeria biglobosa ‘brassicae’ Causing Black Leg on Brassica juncea var. multiceps in China, Plant Dis, 2018,doi.org/10.1094/PDIS-06-18-0990-PDN.

159. Zhou Kang,Yang Yuehan, Wu Mingde*, Li Guoqing, First Report of Leptosphaeria biglobosa Causing Blackleg of Ornamental Kale (Brassica oleracea var. acephala) in China, Plant Dis, 2018,doi.org/10.1094/PDIS-06-18-1015-PDN.

160. Guo Jiaying, Hu Jinfang, Sun Yali, Yu Long, He Junwei, He Pei, Nie Zheng, Li Muxiao, Zhan Xueyan, Zhao Yangnan, Luo Xiaoying, Liu Junlong, He Lan*, Zhao Junlong, A novel Babesia orientalis 135-kilodalton spherical body protein like: identification of its secretion into cytoplasm of infected erythrocytes, Parasite Vector, 2018,11:205.

161. Guo Jiaying, Li Muxiao, Sun Yali, Yu Long, He Pei, Nie Zheng, Zhan Xueyan, Zhao Yangnan, Luo Xiaoying, Wang Sen, Aoyang Siqi, Liu Qin, Huang Cuiqin, He Lan*, Zhao Junlong, Characterization of a novel secretory spherical body protein in Babesia orientalis and Babesia orientalis-infected erythrocytes, Parasite Vector, 2018,11:433.

162. He Lan, He Pei, Luo Xiaoying, Li Muxiao, Yu Long, Guo Jiaying, Zhan Xueyan, Zhu Guan, Zhao Junlong*, The MEP pathway in Babesia orientalis apicoplast, a potential target for anti-babesiosis drug development, Parasite Vector, 2018,11:452.

163. Luo X, Yang Y, Wang L, Zhang Y, Liao H, Peng S, Chen W, Huang Q*, Relations between bacterial communities and enzyme functions of two paddy soils, Eur J Soil Sci, 2018,69(4):655-665.

164. Feng Liping#, Niu Xiaona#, Mei Wen, Li Weitian, Liu Yuan, Stephan P. Willias, Yuan Chao, Bei Weicheng, Wang Xiaohong, Li Jinquan*, Immunogenicity and protective capacity of EF-Tu and FtsZ of Streptococcus suis serotype 2 against lethal infection, Vaccine, 2018,36(19):2581-2588.

165. Zhang Huawei, Wen Wei, Zhao Zekai, Wang Jianjian, Chen Huanchun, Qian Ping*, Li Xiangmin*, Enhanced protective immunity to CSFV E2 subunit vaccine by using IFN-gamma as immunoadjuvant in weaning piglets, Vaccine, 2018,36(48):7353-7360.

166. Zhu W, Wu C, Kang C, Cai C, Wang Y, Li J, Zhang Q, Sun X, Jin M*, Evaluation of the protective efficacy of four newly identified surface proteins of Erysipelothrix rhusiopathiae, Vaccine, 2018, doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.10.071.

167. Kong Dexin#*, Lv Fang#, Hu Ben, Cao Limin*, Theoretical Calculation and Experimental Verification Demonstrated the Impossibility of Finding Haptens Identifying Triphenylmethane Dyes and Their Leuco Metabolites Simultaneously, Molecules, 2018,23(3):663.

168. Xie Yuejiao, Hu Qing, Feng Guodong, Jiang Xu, Hu Jinlong, He Mingxiong, Hu Guoquan, Zhao Shumiao, Liang Yunxiang, Ruan Zhiyong*, Peng Nan*, Biodetoxification of Phenolic Inhibitors from Lignocellulose Pretreatment using Kurthia huakuii LAM0618(T) and Subsequent Lactic Acid Fermentation, Molecules, 2018,23(10):2626.

169. Chen Tao, Bi Kai, Zhao Yanli, Lyv Xueliang, Gao Zhixiao, Zhao Ying, Fu Yanping, Cheng Jiasen, Xie Jiatao, Jiang Daohong*, MAPKK inhibitor U0126 inhibits Plasmodiophora brassicae development, Phytopathology, 2018,108(6):711-720.

170. Luo Xuesong, Han ShunHan, Fu Xiaoqian, Li Xiang, Wang Li, Peng Shaobing, Chen Wenli*, Huang Qiaoyun*, The microbial network in naturally fertile paddy soil possibly facilitates functional recruitment in the rice mature stage, Appl Soil Ecol, 2018, doi.org/10.1016/ j.apsoil.2018.12.008.

171. Zhang H, Wen W, Hao G, Hu Y, Chen H, Qian P, Li X*, Phylogenetic and genomic characterization of a novel atypical porcine pestivirus in China, Transbound Emerg Dis, 2018,65(1):e202-e204.

172. Guo Jiahui, Fang Liurong, Ye Xu, Chen Jiyao, Xu Shangen, Zhu Xinyu, Miao Yimin, Wang Dang*, Xiao Shaobo*, Evolutionary and genotypic analyses of global porcine epidemic diarrhea virus strains, Transbound Emerg Dis, 2018,DOI:10.1111/tbed.12991.

173. Qian Wei, Wei Xiaoqin, Li Yongtao, Guo Kelei, Zou Zhong, Zhou Hongbo, Jin Meilin*, Duck interferon regulatory factor 1 acts as a positive regulator in duck innate antiviral response, Dev Comp Immunol, 2018,78:1-13.

174. Ma Bin#, Hua Kexin#, Zhou Shanshan, Zhou Hufeng, Chen Yushan, Luo Rui, Bi Dingren, Zhou Rui, He Qigai, Jin Hui*, Haemophilus parasuis infection activates NOD1/2-RIP2 signaling pathway in PK-15 cells, Dev Comp Immunol, 2018,79:158-165.

175. Zhang XuJie, Zhang XiangYang, Wang Peng, Zhang YongAn*, Identification of another primordial CD80/86 molecule in rainbow trout: Insights into the origin and evolution of CD80 and CD86 in vertebrates, Dev Comp Immunol, 2018,89:73-82.

176. Wang Xin, Zhang MeiMei, Yan Kai, Tang Qi, Wu YiQuan, He WenBo, Chen HuanChun, Liu ZhengFei*, The full-length microRNA cluster in the intron of large latency transcript is associated with the virulence of pseudorabies virus, Virology, 2018,520:59-66.

177. Guan Xiang, Liu Jie, Jiang Hui, Wu ChangXian, Chen HuanChun, Liu ZhengFei*, Expression of pseudorabies virus-encoded long noncoding RNAs in epithelial cells and neurons, J NeuroVirol, 2018,24(5):597-605.

178. Cai Minmin, Hu Ruiqi, Zhang Ke, Ma Shiteng, Zheng Longyu, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Resistance of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae to combined heavy metals and potential application in municipal sewage sludge treatment, Environ Sci Pollut R, 2018,25:1559-1567.

179. Shi Hanzhi, Li Qi, Chen Wenli, Cai Peng, Huang Qiaoyun*, Distribution and mobility of exogenous copper as influenced by aging and components interactions in three Chinese soils, Environ Sci Pollut R, 2018,25(11):10771-10781.

180. Wan Dan, Zhang Nichen, Chen Wenli, Cai Peng, Zheng Lirong, Huang Qiaoyun*, Organic matter facilitates the binding of Pb to iron oxides in a subtropical contaminated soil, Environ Sci Pollut R, 2018,25(32):32130-32139.

181. Bhuyan AA, Memon AM, Bhuiyan AA, Li Zhonghua, Zhang Bingzhou, Ye Shiyi, Li Mengying, He QiGai*, The construction of recombinant Lactobacillus casei expressing BVDV E2 protein and its immune response in mice, J Biotechnol, 2018,270:51-60.

182. Shi Yuejun, Lei Yingying, Ye Gang, Sun Limeng, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Fu ZhenF, Yin Ping, Song Yunfeng*, Peng Guiqing*, Identification of Two Antiviral Inhibitors Targeting 3C-like Serine/3C-like Protease of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus and Porcine Epidemic Diarrhea Virus, Vet Microbiol, 2018,213:114-122.

183. Zhang Junqin, Zou Zhong, Huang Kun, Lin Xian, Chen Huanchun, Jin Meilin*, Insights into leghorn male hepatocellular cells response to fowl adenovirus serotype 4 infection by transcriptome analysis, Vet Microbiol, 2018,214:65-74.

184. Liu Feng#, Peng Wei#, Liu Ting, Zhao Haixu, Yan Kang, Yuan Fangyan, Chen Huanchun, Bei Weicheng*, Biological role of Actinobacillus pleuropneumoniae type IV pilus proteins encoded by the apf and pil operons, Vet Microbiol, 2018,224:17-22.

185. Hu PingPing, Guo Rui, Zhou Ming, Wolfgang Gartner*, Zhao KaiHong*, The Red-/Green-Switching GAF3 of Cyanobacteriochrome Slr1393 from Synechocystis sp PCC6803 Regulates the Activity of an Adenylyl Cyclase, Chembiochem, 2018,19(17):1887-1895.

186. Dong Zhaoxia#, Xing Shaozhen#, Liu Jin, Tang Xizhe, Ruan Lifang, Sun Ming, Tong Yigang, Peng Donghai*, Isolation and characterization of a novel phage Xoo-sp2 that infects Xanthomonas oryzae pv. Oryzae, J Gen Virol, 2018,99(10):1453-1462.

187. Sun Y, Liang W, Liu Q, Zhao T, Zhu H, Hua L, Peng Z, Tang X, Stratton CW, Zhou D, Tian Y, Chen H, Wu B*, Epidemiological and genetic characteristics of swine pseudorabies virus in mainland China between 2012 and 2017, PeerJ, 2018,6:e5785.

188. Zhang Zongze, Yang Xin, Ali Ahmad Awais, Lei Weiqiang, Wang Chunqun, Di Wenda, Zhou Yanqin, Zhao Junlong, Fang Rui, Hu Min*, Development of a tetra-primer ARMS-PCR for detecting the E198A SNP in the isotype-1 beta-tubulin gene of Haemonchus contortus populations in China, Vet Parasitol, 2018,252:127-130.

189. Wang Qian, Song Yali, Choi LN, Liu Hongyu, Wang Gejiao, Li Mingshun*, Deinococcus rufus sp nov., isolated from soil near an iron factory, Int J Syst Evol Micr, 2018,68(5):1622-1626.

190. Yuan Kai, Cao Min, Li Jingxin, Wang Gejiao*, Pedobacter mongoliensis sp. nov., isolated from grassland soil, Int J Syst Evol Micr, 2018,68(4):1112-1117.

191. Wu Minghan, Zong Yuanyuan, Guo Wei, Wang Gejiao, Li Mingshun*, Paenibacillus montanisoli sp nov., isolated from mountain area soil, Int J Syst Evol Micr, 2018, 68(11): 3569-3575.

192. Zhu Weifeng, Cai Chengzhi, Huang Jingjing, Liu Liang, Xu Zhongmin, Sun Xiaomei, Jin Meilin*, Characterization of pathogenic roles of two Erysipelothrix rhusiopathiae surface proteins, Microb Pathogenesis, 2018,114:166-168.

193. Sher Bahadar Khan, Zou Geng, Xiao Ran, Cheng Yuting, Zia Ur Rehman, Sher Ali, Atta Muhammad Memon, Shah Fahad, Irshad Ahmad, Zhou Rui*, Prevalence, quantification and isolation of pathogenic shiga toxin Escherichia coli O157:H7 along the production and supply chain of pork around Hubei Province of China, Microb Pathogenesis, 2018,115:93-99.

194. Yang Jing, Du Fen, Zhou Xiaoliu, Wang Lixia, Li Senyang, Fang Rui*, Zhao Junlong*, Brain proteomic differences between wild-type and CD44-mice induced by chronic Toxoplasma gondii infection, Parasitol Res, 2018,117(8):2623-2633.

195. Cui Jie, Zhao Yangnan, Sun Yali, Yu Long, Liu Qin, Zhan Xueyan, Li Muxiao, He Lan*, Zhao Junlong, Detection of Babesia gibsoni in dogs by combining recombinase polymerase amplification (RPA) with lateral flow (LF) dipstick, Parasitol Res, 2018,117(12):3945-3951.

196. Lyu Ruiling, Zhang Yi, Tang Qing, Li Yangyi, Cheng Jiasen, Fu Yanping, Chen Tao, Jiang Daohong, Xie Jiatao*, Two alphapartitiviruses co-infecting a single isolate of the plant pathogenic fungus Rhizoctonia solani, Arch Virol, 2018,163(2):515-520.

197. Zhang MengJia, Liu DeJian, Liu XiaoLi, Ge XingYi, Anan Jongkaewwattana, He QiGai*, Luo Rui*, Genomic characterization and pathogenicity of porcine deltacoronavirus strain CHN HG 2017 from China, Arch Virol, 2018, doi:10.1007/s00705-018-4081-6.

198. Wu Jiaqiang, Hu Jinlong, Zhao Shumiao, He Mingxiong, Hu Guoquan, Ge Xiangyang, Peng Nan*, Single-cell Protein and Xylitol Production by a Novel Yeast Strain Candida intermedia FL023 from Lignocellulosic Hydrolysates and Xylose, Appl Biochem Biotech, 2018, 185(1): 163-178.

199. Zhang Xiaojing, Cai Xuwang, Qi Yi, Liu Yunbao, Cao Qi, Wang Xiangru, Chen Huanchun, Xu Xiaojuan*, Improvement in the efficiency of natural transformation of Haemophilus parasuis by shuttle-plasmid methylation, Plasmid, 2018,98:8-14.

200. Zhang Zhenyu, Raza Muhammad Fahim, Zheng Ziqiang, Zhang Xuhao, Dong Xinxin, Zhang Hongyu*, Complete genome sequence of Bacillus velezensis ZY-1-1 reveals the genetic basis for its hemicellulosic/cellulosic substrate-inducible xylanase and cellulase activities, 3 Biotech, 2018,8(11):465.

201. Peng Zhong, Wang Haonan, Liang Wan, Chen Yibao, Tang Xibiao, Chen Huanchun, Wu Bin*, A capsule/lipopolysaccharide/MLST genotype D/L6/ST11 of Pasteurella multocida is likely to be strongly associated with swine respiratory disease in China, Arch Microbiol, 2018,200(1):107-118.

202. Li Jingxin#, Han Yushan#, Guo Wei, Wang Qian, Liao Shuijiao, Wang Gejiao*, Lysobacter tongrenensis sp nov., isolated from soil of a manganese factory, Arch Microbiol, 2018,200(3):439-444.

203. Cai Xiang, Huang Yongju, Jiang Daohong, Fitt BD, Li Guoqing, Yang Long*, Evaluation of oilseed rape seed yield losses caused by Leptosphaeria biglobosa in central China, Eur J Plant Pathol, 2018,150(1):179-190.

204. Ma Junhua, Lei Yanyan, Kashif ur Rehman, Yu Ziniu, Zhang Jibin, Li Wu, Li Qing, Jeffery K. Tomberlin, Zheng Longyu*, Dynamic Effects of Initial pH of Substrate on Biological Growth and Metamorphosis of Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae), Environ Entomol, 2018,47(1):159-165.

205. Li Dongge#, Wang Jing#, Xu Shangen, Cai Shanxia, Ao Chaojie, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Chen Huanchun, Jiang Yunbo*, Identification and functional analysis of the novel ORF6 protein of porcine circovirus type 2 in vitro, Vet Res Commun, 2018,42(1):1-10.

206. Song Qiqi#, Song Weijiao#, Zhang Weijing, He Lan, Fang Rui, Zhou Yanqin, Shen Bang, Hu Min, Zhao Junlong*, Identification of erythrocyte membrane proteins interacting with Mycoplasma suis GAPDH and OSGEP, Res Vet Sci, 2018,119:85-90.

207. Xiao Xiaopeng, Jin Peng, Zheng Longyu, Cai Minmi, Yu Ziniu, Yu Jeffrey, Zhang Jibin*, Effects of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal protein as a fishmeal replacement on the growth and immune index of yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco), Aquac Res, 2018,49(4):1569-1577.

208. Wang Pengxia, Zhu Yiguang, Shang Hui, Deng Yun, Sun Ming*, A minireplicon of plasmid pBMB26 represents a new typical replicon in the megaplasmids of Bacillus cereus group, J Basic Microb, 2018,58(3):263-272.

209. Xu Xingjian#, Zhang Zheyi#, Huang Qiaoyun, Chen Wenli*, Biosorption Performance of Multimetal Resistant Fungus Penicillium chrysogenum XJ-1 for Removal of Cu2+ and Cr6+ from Aqueous Solutions, Geomicrobiol J, 2018,35(1):40-49.

210. Xin Yinghao, Wang Dang, Huang Meijin, Yu Jinjin, Fang Liurong, Xiao Shaobo*, Proteome analysis of differential protein expression in porcine alveolar macrophages regulated by porcine reproductive and respiratory syndrome virus nsp1 beta protein, Virus Genes, 2018,54(3):385-396.

211. Liu Shuyu*, Xu Jingling, Yu Hongyan, Zhao Cen, Chen Wenli, Ma Fang, Comparing the Effect of C, N, and P Factors on Photosynthesis, Biomass, and Lipid Production in Chlorella sp., J Environ Eng, 2018,144(11):04018116.

212. Xia Xian#, Li Jiahong#, Zhou Zijie, Wang Dan, Huang Jing, Wang Gejiao*, High-quality-draft genome sequence of the multiple heavy metal resistant bacterium Pseudaminobacter manganicus JH-7(T), Stand Genomic Sci, 2018,13:29.

213. Fan Xia, Tang Jingwei, Nie Li, Huang Jing, Wang Gejiao*, High-quality-draft genome sequence of the heavy metal resistant and exopolysaccharides producing bacterium Mucilaginibacter pedocola TBZ30(T), Stand Genomic Sci, 2018,13:34.

214. Chen Y, Sun E, Song J, Yang L, Wu B*, Complete Genome Sequence of a Novel T7-Like Bacteriophage from a Pasteurella multocida Capsular Type A Isolate, Curr Microbiol, 2018,75(5):574-579.

215. Chen Y, Sun E, Song J, Tong Y, Wu B*, Three Siphoviridae Salmonella enterica serovar Enteritidis bacteriophage are promising candidates for phage therapy, Can J Microbiol, 2018, doi:10.1139/cjm-2017-0740.

216. Kamaruzzaman M, Hao Fangmin, Wu Mingde*, Li Guoqing, Gray mold of strawberry (Fragaria ananassa) caused by a rare pink-colored isolate of Botrytis cinerea in China, Australas Plant Path, 2018,47(6):587-589.

217. Waqas Ahmed, Zheng Ke, Wu ChangXian, Liu ZhengFei*, Small Noncoding RNA AbcR1 Addressing Multiple Target mRNAs From Transcriptional Factor and Two-Component Response Regulator of Brucella melitensis, Jundishapur J Microb, 2018,11(1):e60269.

218. Hu PingPing, Hou JianYun, Guo Rui, Jiang SuPing, Zhou Ming, Zhao KaiHong*, Conversion of phycocyanobilin-binding GAF domain to biliverdin-binding domain, J Porphyr Phthalocya, 2018,22(5):398-405.

219. Li Siqi#, Su Zhipeng#, Zhang Chengjun, Xu Zhuofei, Chang Xiaoping, Zhu Jiawen, Xiao Ran, Li Lu*, Zhou Rui*, Identification of drug target candidates of the swine pathogen Actinobacillus pleuropneumoniae by construction of protein-protein interaction network, Genes Genom, 2018,40(8):847-856.

220. Zheng Ke, Wang Yang, Li Na, Jiang FangFang, Wu ChangXian, Liu Fang, Chen HuanChun, Liu ZhengFei*, Highly efficient base editing in bacteria using a Cas9-cytidine deaminase fusion, Communications Biology, 2018,1:32.

221. Song Zhiyong#, Wang Huajuan#, Wu Yang, Gu Jiangjiang, Li Shuojun, Han Heyou*, Fabrication of Bis-Quaternary Ammonium Salt as an Efficient Bactericidal Weapon Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, ACS Omega, 2018,3(10):14517-14525.

222. Du Ting, Dong Nan, Fang Liurong, Lu Jian, Bi Jing, Xiao Shaobo*, Han Heyou*, Multisite Inhibitors for Enteric Coronavirus: Antiviral Cationic Carbon Dots Based on Curcumin, ACS Applied Nano Materials, 2018,1:5451-5459.

223. Du Ting#, Lu Jian#, Liu Lingzhi, Don Nan, Fang Liurong, Xiao Shaobo, Han Heyou*, Antiviral Activity of Graphene Oxide−Silver Nanocomposites by Preventing Viral Entry and Activation of the Antiviral Innate Immune Response, ACS Applied Bio Materials, 2018,1:1286-1293.

224. Lei Zhixin, Liu Qianying, Yang Bing, Saeed Ahmed, Cao Jiyue*, He Qigai*, The pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling and cut-off values of tildipirosin against Haemophilus parasuis, Oncotarget, 2018,9(2):1673-1690.

225. Guo Kelei, Lin Xian, Li Yongtao, Qian Wei, Zou Zhong, Chen Huanchun, Zhou Hongbo, Jin Meilin*, Proteomic analysis of chicken embryo fibroblast cells infected with recombinant H5N1 avian influenza viruses with and without NS1 eIF4GI binding domain, Oncotarget, 2018,9(9):8350-8367.

226. Zhang Yachun, Zhou Ming, Li Yingying, Luo Zhaochen, Chen Huanchun, Cui Min, Fu ZhenFang, Zhao Ling*, Recombinant rabies virus with the glycoprotein fused with a DC-binding peptide is an efficacious rabies vaccine, Oncotarget, 2018,9(1):831-841.

227. Guo Xiaozhen, Chen Fangzhou, Zhang Mengjia, Li Zhonghua, Liu Xiaoli, Wu Meizhou, Fan Shengxian, He Qigai*, Development of monoclonal antibody-Based Immunofluorescence assay for PEDV Detection, Academia Journal of Microbiology Research,2018,6(7):046-052.