华中农业大学农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室欢迎您!

| ENGLISH

当前所在位置: 网站首页  >  科学成果  >  代表论文  >  正文
代表论文
2019年代表性论文
发布人:发布时间:2020-04-01

1. Sun Zhengxi, Su Chao, Yun Jinxia, Jiang Qiong, Wang Lixiang, Wang Youning, Cao Dong, Zhao Fang Zhao Qingsong, Zhang Mengchen, Zhou Bin, Zhang Lei, Kong Fanjiang*, Liu Baohui, Tong Yiping*, Li Xia*, Genetic improvement of the shoot architecture and yield in soya bean plants via the manipulation of GmmiR156b, Plant Biotechnol J, 2019,17(1):50-62.

2. Sun Leqiang#, Tang Yajie#, Yan Keji, Yu Jinsong, Zou Yanyan, Xu Weize, Xiao Ke, Zhang Zhihui, Li Weiming, Wu Beili, Hu Zhe, Chen Kening, Fu Zhenfang, Dai Jinxia*, Cao Gang*, Differences in neurotropism and neurotoxicity among retrograde viral tracers, Mol Neurodegener, 2019,14:8.

3. Wang Ruifang#, Zhu Yinxing#, Zhao Jiachang, Ren Chenwei, Li Peng, Chen Huanchun, Jin Meilin, Zhou Hongbo*, Autophagy Promotes Replication of Influenza A Virus In Vitro, J Virol, 2019,93(4):e01984.

4. Zhang Zhen, Ruan Zhiyong, Liu Jin, Liu Chang, Zhang Fuming, Linhardt Robert J., Li Lin*, Complete degradation of bisphenol A and nonylphenol by a composite of biogenic manganese oxides and Escherichia coli cells with surface-displayed multicopper oxidase CotA, Chem Eng J, 2019,362:897-908.

5. Hou YaNan#, Ding WenLong#, Jiang SuPing, Miao Dan, Tan ZiZhu, Hu JiLing, Scheer Hugo, Zhao KaiHong*, Bright near-infrared fluorescence bio-labeling with a biliprotein triad, BBA-Mol Cell Res, 2019,1866(2):277-284.

6. Huang Shaomei, Gu Jiangjiang*, Ye Jing, Fang Bin, Wan Shengfeng, Wang Caoyu, Ashraf Usama, Li Qi, Wang Xugang, Shao Lin, Song Yunfeng, Zheng Xinsheng, Cao Feifei, Cao Shengbo*, Benzoxazine monomer derived carbon dots as a broad-spectrum agent to block viral infectivity, J Colloid Interf Sci, 2019,542:198-206.

7. Zhao Lianzhong, Zhang Xiaohan, Wu Zhu, Huang Kun, Sun Xiaomei, Chen Huanchun, Jin Meilin*, The Downregulation of MicroRNA hsa-miR-340-5p in IAV-Infected A549 Cells Suppresses Viral Replication by Targeting RIG-I and OAS2, Mol Ther-Nucl Acids, 2019,14:509-519.

8. Luo Zhaochen, Li Yingying, Zhou Ming, Lv Lei, Wu Qiong, Chen Chen, Zhang Yachun, Sui Baokun, Tu Changchun, Cui Min, Chen Huanchun, Fu Zhen F., Zhao Ling*, Toll-Like Receptor 7 Enhances Rabies Virus-Induced Humoral Immunity by Facilitating the Formation of Germinal Centers, Front Immunol, 2019,10:429.

9. Yu Haixiang, Bao Hanbin, Zhang Zhongming, Cao Yangrong*, Immune Signaling Pathway during Terminal Bacteroid Differentiation in Nodules, Trends Plant Sci, 2019,24(4):299-302.

10. Wang Dan, Xia Xian, Wu Shijuan, Zheng Shixue, Wang Gejiao*, The essentialness of glutathione reductase GorA for biosynthesis of Se(0)-nanoparticles and GSH for CdSe quantum dot formation in Pseudomonas stutzeri TS44, J Hazard Mater, 2019,366:301-310.

11. Wan Liting#, Lin Jian#, Du Hongwen, Zhang Yulan, Bravo Alejandra, Soberon Mario, Sun Ming, Peng Donghai*, Bacillus thuringiensis targets the host intestinal epithelial junctions for successful infection of Caenorhabditis elegans, Environ Microbiol, 2019,21(3):1086-1098.

12. Liu Yangyang, Wang Chaorui, Li Jinshan, Mei Yuxia, Liang Yunxiang*, Hypoglycemic and Hypolipidemic Effects of Phellinus Linteus Mycelial Extract from Solid-State Culture in A Rat Model of Type 2 Diabetes, Nutrients, 2019,11(2):296.

13. Yan Kai, Liu Jie, Guan Xiang, Yin YiXin, Peng Hui, Chen HuanChun, Liu ZhengFei*, The Carboxyl Terminus of Tegument Protein pUL21 Contributes to Pseudorabies Virus Neuroinvasion, J Virol, 2019,93(7):e02052-18.

14. Somroo Abdul Aziz, Rehman Kashif Ur, Zheng Longyu, Cai Minmin, Xiao Xiaopeng, Hu Shencai, Mathys Alexander, Gold Moritz, Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Influence of Lactobacillus buchneri on soybean curd residue co-conversion by black soldier fly larvae (Hermetia illucens) for food and feedstock production, Waste Manage, 2019,86:114-122.

15. Fu Lei, Xie Caiyun, Jin Zehua, Tu Zizhuo, Han Li*, Jin Meilin*, Xiang Yaozu*, Zhang Anding*, The prokaryotic Argonaute proteins enhance homology sequence-directed recombination in bacteria, Nucleic Acids Res, 2019,47(7):3568-3579.

16. Zhou Donglai, Li Yanan, Wang Xuting, Xie Fuli, Chen Dasong, Ma Binguang, Li Youguo*, Mesorhizobium huakuii HtpG Interaction with nsLTP AsE246 Is Required for Symbiotic Nitrogen Fixation, Plant Physiol, 2019,180(1):509-528.

17. Rehman Kashif Ur, Rehman Rashid Ur, Somroo Abdul Aziz, Cai Minmin, Zheng Longyu, Xiao Xiaopeng, Rehman Asif Ur, Rehman Abdul, Tomberlin Jeffery K., Yu Ziniu, Zhang Jibin*, Enhanced bioconversion of dairy and chicken manure by the interaction of exogenous bacteria and black soldier fly larvae, J Environ Manage, 2019,237:75-83.

18. Ji Hongtao, Wang Shuangfeng, Cheng Chunhong, Li Ran, Wang Zhijuan, Jenkins Gareth I., Kong Fanjiang, Li Xia*, The RCC1 family protein SAB1 negatively regulates ABI5 through multidimensional mechanisms during postgermination in Arabidopsis, New Phytol, 2019,222(2):907-922.

19. Chen Jiyao, Wang Dang*, Sun Zheng, Gao Li, Zhu Xinyu, Guo Jiahui, Xu Shangen, Fang Liurong, Li Kui, Xiao Shaobo*, Arterivirus nsp4 Antagonizes Interferon Beta Production by Proteolytically Cleaving NEMO at Multiple Sites, J Virol, 2019,93(12):e00385-19.

20. Qin Yuqing, Peng Fei, Hu Yonggang*, Rapid catalytic oxidation of As(III) to As(V) using a Bacillus spore-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl system, Green Chem, 2019, 21(9):2286-2294.

21. Qu Chenchen, Qian Shufang, Chen Liang, Guan Yong, Zheng Lei, Liu Shuhu, Chen Wenli*, Cai Peng, Huang Qiaoyun*, Size-Dependent Bacterial Toxicity of Hematite Particles, Environ Sci Technol, 2019,53(14):8147-8156.

22. Wang Ruifang, Zhu Yinxing, Lin Xian, Ren Chenwei, Zhao Jiachang, Wang Fangfang, Gao Xiaochen, Xiao Rong, Zhao Lianzhong, Chen Huanchun, Jin Meilin, Ma Wenjun*, Zhou Hongbo*, Influenza M2 protein regulates MAVS-mediated signaling pathway through interacting with MAVS and increasing ROS production, Autophagy, 2019,15(7):1163-1181.

23. Xia Ningbo, Ye Shu, Liang Xiaohan, Chen Pu, Zhou Yanqin, Fang Rui, Zhao Junlong, Gupta Nishith, Yang Shuzhen, Yuan Jing, Shen Bang*, Pyruvate Homeostasis as a Determinant of Parasite Growth and Metabolic Plasticity in Toxoplasma gondii, mBio, 2019,10(3):e00898-19.

24. Lin Lan, Xu Lei, Lv Weihua, Han Li, Xiang Yaozu, Fu Lei, Jin Meilin, Zhou Rui, Chen Huanchun, Zhang Anding*, An NLRP3 inflammasome-triggered cytokine storm contributes to Streptococcal toxic shock-like syndrome (STSLS), PLoS Pathog, 2019,15(6):e1007795.

25. Huang Chao, Yang Xi, Huang Jing, Liu Xiao, Yang Xiaoyu, Jin Hui, Huang Qi, Li Lu*, Zhou Rui*, Porcine Beta-Defensin 2 Provides Protection Against Bacterial Infection by a Direct Bactericidal Activity and Alleviates Inflammation via Interference With the TLR4/NF-kappa B Pathway, Front Immunol, 2019,10:1673.

26. Wang Dang#, Chen Jiyao#, Yu Chaoliang#, Zhu Xinyu, Xu Shangen, Fang Liurong, Xiao Shaobo*, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus nsp11 Antagonizes Type I Interferon Signaling by Targeting IRF9, J Virol, 2019,93(15):e00623-19.

27. Zhang Yuxiao, Xu Zixiao, Li Jingxin, Liu Deli, Yuan Yongze, Chen Zhengjun*, Wang Gejiao*, Cooperation between two strains of Enterobacter and Klebsiella in the simultaneous nitrogen removal and phosphate accumulation processes , Bioresource Technol, 2019,291: 121854

28. Wang Shuang, Redmile Gordon Marc, Mortimer M ortimer Monika, Cai Peng*, Wu Yichao, Peacock Caroline L., Gao Chunhui, Huang Qiaoyun, Extraction of extracellular polymeric substances (EPS) from red soils (Ultisols), Soil Biol Biochem, 2019,135:283-285.

29. Peng Zhong, Wang Xiangru, Zhou Rui, Chen Huanchun, Brenda A. Wilson*, Wu Bin*, Pasteurella multocida: Genotypes and Genomics, Microbiol Mol Biol R, 2019,83(4):e00014-19.

30. Li XD#, Tan ZZ#, Ding WL, Hou YN, Kong CD, Zhao BQ, Zhao KH*, Design of small monomeric and highly bright near-infrared fluorescent proteins, BBA-Mol Cell Res, 2019,1866(10):1608-1617.

31. Hu Qinbing, Zhang Jiaxun, Chen Yu, Hu Lihua, Li Weihui*, He ZhengGuo*, Cyclic di-GMP co-activates the two-component transcriptional regulator DevR in Mycobacterium smegmatis in response to oxidative stress, J Biol Chem, 2019,294(34):12729-12742.

32. Si Zaiyong, Yang Qianqian, Liang Rongrong, Chen Ling, Chen Dasong, Li Youguo*, Digalactosyldiacylglycerol Synthase Gene MtDGD1 Plays an Essential Role in Nodule Development and Nitrogen Fixation, Mol Plant Microbe In, 2019,32(9):1196-1209.

33. Wang LX, Sun ZX, Su C, Wang YL, Yan QQ, Chen JH, Ott T, Li X*, A GmNINa-miR172c-NNC1 Regulatory Network Coordinates the Nodulation and Autoregulation of Nodulation Pathways in Soybean, Mol Plant, 2019,12(9):1211-1226.

34. Wang YN, Yang W, Zuo YY, Zhu L, Hastwell AH, Chen L, Tian Y, Su C, Ferguson BJ, Li X*, GmYUC2a mediates auxin biosynthesis during root development and nodulation in soybean, J Exp Bot, 2019,70(12):3165-3176.

35. Wang L, Rubio MC, Xin X, Zhang B, Fan Q, Wang Q, Ning G, Becana M, Duanmu D*, CRISPR/Cas9 knockout of leghemoglobin genes in Lotus japonicus uncovers their synergistic roles in symbiotic nitrogen fixation, New Phytol, 2019,224(2):818-832.

36. Ke Wenting, Fang Liurong, Tao Ran, Li Yang, Jing Huiyuan, Wang Dang, Xiao Shaobo, Porcine reproductive and respiratory syndrome virus E protein degrades porcine cholesterol 25-hydroxylase via the ubiquitin-proteasome pathway, J Virol, 2019, 93:e00767-19.

37. Wu Yichao, Cai Peng*, Jing Xinxin, Niu Xueke, Ji Dandan, Noha Mohamed Ashry, Gao Chunhui, Huang Qiaoyun, Soil biofilm formation enhances microbial community diversity and metabolic activity, Environ Int, 2019,132:105116.

38. Qu Chenchen, Chen Wenli*, Hu Xiping, Cai Peng, Chen Chengrong, Yu Xiaoying, Huang Qiaoyun*, Heavy metal behaviour at mineral-organo interfaces: Mechanisms, modelling and influence factors, Environ Int, 2019,131:104995.

39. Wu Yang#, Song Zhiyong#, Wang Huajuan, Han Heyou*, Endogenous stimulus-powered antibiotic release from nanoreactors for a combination therapy of bacterial infections, Nat Commun, 2019,10:4464.

40. Wang Huajuan, Song Zhiyong, Li Shuojun, Wu Yang, Han Heyou*, One Stone with Two Birds: Functional Gold Nanostar for Targeted Combination Therapy of Drug-Resistant Staphylococcus aureus Infection, ACS Appl Mater Inter, 2019,11:32659-32669.

41. Nie Yangfan, Hu Jun, Hou Qiliang, Zheng Wenyong, Zhang Xianghua, Yang Tao, Ma Libao, Yan Xianghua*, Lactobacillus frumenti improves antioxidant capacity via nitric oxide synthase 1 in intestinal epithelial cells, FASEB J, 2019,33(10):10705-10716.

42. Bo Li#*, Marco Aurélio Ferreira#, Mengling Huang, Luiz Fernando Camargos, Xiao Yu, Ruan M. Teixeira, Paola A. Carpinetti, Giselle C. Mendes, Bianca C. Gouveia-Mageste, Chenglong Liu, Claudia S.L. Pontes, Otávio J.B. Brustolini, Laura G.C. Martins, Bruno P. Melo, Christiane E.M. Duarte, Libo Shan, Ping He & Elizabeth P.B. Fontes*, The receptor-like kinase NIK1 targets FLS2/BAK1 immune complex and inversely modulates antiviral and antibacterial immunity, Nat Commun, 2019,10:4996.

43. Liu YR*, Yang Z-M, Zhou X-Q, Qu X-M, Li Z-Z, Zhong H., Overlooked Role of Putative Non-Hg Methylators in Predicting Methylmercury Production in Paddy Soils, Environ Sci Technol, 2019,53(21):12330-12338.

44. Shen Z, Wang G, Yang Y, Shi J, Fang L, Li F, Xiao S, Fu ZF, Peng G., A conserved region of nonstructural protein 1 from alphacoronaviruses inhibits host gene expression and is critical for viral virulence, J Biol Chem, 2019,294(37):13606-13618.

45. Han Shun, Tan Shuang, Wang A, Chen Wenli, Huang Qiaoyun, Deciphering belowground nitrifier assemblages with elevational soil sampling in a subtropical forest ecosystem (Mount Lu, China), FEMS Microbiol Ecol, 2019,96(1):fiz197.

46. Yang Cha, Liu Xiaokun, Cheng Tailang, Xiao Rong, Gao Qingxia, Ming Fan, Jin Meilin, Chen Huanchun, Zhou Hongbo*, LYAR Suppresses Beta Interferon Induction by Targeting Phosphorylated Interferon Regulatory Factor 3, J Virol, 2019,93(21):e00769-19.